Online Marketingbegrippen - Lieke

Online Marketingbegrippen

Wij maken marketing graag makkelijk.

Onze klanten krijgen maandelijks een rapportage. Daar geven wij uitleg bij en beschrijven de vervolgstappen. We doen ons best om duidelijk te communiceren, maar soms sluipt er een beetje vaktaal tussendoor.

Hieronder hebben we dan ook een lijst gepubliceerd die de online marketing begrippen beter uitlegt.

  1. Target audience: De doelgroep waarop een advertentie gericht is.

  2. Call to action: Een uitnodiging aan de lezer om een bepaalde actie te ondernemen, zoals het aanklikken van een link of het invullen van een formulier.

  3. Landing page: De pagina waar een gebruiker naartoe wordt geleid na het klikken op een advertentie.

  4. Conversion rate: Het percentage bezoekers dat op een landing page een bepaalde actie uitvoert, zoals het aankopen van een product of het invullen van een formulier.

  5. Cost per click (CPC): De kosten per klik op een advertentie.

  6. Cost per acquisition (CPA): De kosten per verworven klant.

  7. Remarketing: Het tonen van advertenties aan mensen die eerder een website hebben bezocht, met als doel hen terug te laten komen en een aankoop te doen.

  8. A/B testing: Het vergelijken van twee versies van een advertentie om te bepalen welke het beste presteert.

  9. Keywords: Zoekwoorden die gebruikt worden om advertenties te richten op bepaalde zoektermen.

  10. Ad copy: De tekst die gebruikt wordt in een advertentie.

Wij hopen dat deze lijst je kan helpen bij het begrijpen van de belangrijkste begrippen in het kader van marketingadvertenties. Heb je vragen over andere begrippen? Onze marketeers helpen je graag verder.